Nhớ mãi củ khoai mì

Sau ngày nhập học năm 1975, không bao lâu thì ngày 22/9 là ngày đổi tiền, tờ 500 đồng con cọp được đổi thành 1 đồng. Tụi học sinh bắt đầu lạ lẩm với 10 xu, 20 xu và 50 xu...