Viện dưỡng lão

Anh nè. Hôm nay chủ nhật, vợ chồng mình tranh thủ đi lo cái việc cho Ba cho nó xong