Chuyện kể ngắn: Chuyện nhà lão Bảo

Thực ra tên lão là Bảo, cái tên nghe như của phái yếu, nhưng đấy là tên cúng cơm của lão từ lúc sinh ra. Nhà lão ở cạnh nhà tôi, Lão làm viên chức quèn cho nhà nước, đã nghỉ hưu chục năm rồi.