Phó Giám đốc Trần Kim Thương thử sức mình tại HHTHVN 2022

HHTHVN 2022 vừa được khởi động không lâu, với mong muốn thử thách bản thân Phó Giám đốc điều hành hệ thống Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức - Trần Kim Thương đã quyết định đăng ký dự thi.