Đại sứ kho báu tiếng Việt Nguyễn Ngọc Diệu sau chung kết cuộc thi sáng tác thơ ca đánh thức giá trị tiếng Việt

Trong phần trả lời phỏng vấn sau chung kết, Đại sứ Nguyễn Ngọc Diệu có chia sẻ trong bài chia sẻ của mình về “Giá trị sâu sắc trong ngôn ngữ Tiếng Việt”