Nhân văn và Toán học

Một lần vua vi hành để thị sát quanh vùng xem sao . Đến một làng quê , đang đi con ngựa của vua bị sa lầy . Khi đó ở gần đấy có hai lão nông đang ngồi chơi cờ tướng . Áp dụng phương pháp lực cản , nhanh trí hai lão rút tấm ván đang ngồi chơi cờ rồi lùa dưới bụng con ngựa . Đưa được con ngựa thoát khỏi vũng lầy . Xong việc vua cho gọi hai lão nông tới gần và bảo :