Người lính quê Nam Định sống trên quê hương Xô viết

Bởi liên quan nhiều công việc như bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế… Từ xưa nay, người của tỉnh Nam Định sống trên đất Nghệ An không ít. Trong đó có Ông Nguyễn Hữu Cử đã cùng dân phố chúng tôi xây nên một cuộc sống cộng đồng tươi đẹp.