Chuyên gia Huyết học Đại tá TS, BS Trần Minh Vịnh phản hồi thông tin “nóng” về phòng chống CoVid 19

Ngày 9/9/2021, vanhoavaphattrien.vn đăng bài: Chuyên gia Huyết học “Tâm sự thời CoVid" của Đại tá TS, BS Trần Minh Vịnh đã nhận được nhiều bình luận (comment), chia sẻ của bạn đọc. Đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, Đại tá TS, BS Trần Minh Vịnh xin có phản hồi thông tin với bạn đọc như sau: