Phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) làm tốt công tác bầu cử

Ngày 23 tháng 5 năm 2021, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức bầu cử Quốc Hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.