Giờ phút chuyển giao vanhien.vn - vanhoavaphattrien.vn

Chỉ còn chưa đầy 15 phút nữa, vào lúc 23 giờ 59 phút đêm 12 tháng 5 năm 2021, Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam - vanhien.vn, sẽ chính thức chấm dứt hoạt động, Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển vanhoavaphattrien sẽ kế thừa và phát huy sự nghiệp vẻ vang này.