Nguyễn Ngọc Anh: "Nhạc phim Việt Nam không được đầu tư, nhiều bài na ná nhau"

Theo ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, do có ít kinh phí đầu tư nên phần nhạc trong phim của Việt Nam thường ít, thậm chí nhiều bài "ẩu", nghe na ná nhau.