Lá phiếu nhỏ gửi niềm tin lớn vào cơ quan quyền lực

Cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp đã thành công tốt đẹp, đúng nghĩa ngày hội toàn dân. Song thành công đó chỉ được khẳng định sinh động qua hiệu lực, hiệu quả của cơ quan dân cử trong thời gian tới.