Giải tỏa

Bài thứ 606 trong ngàn lẻ một truyện ngụ ngôn của Thế Hùng