Tôi viết thơ

Khác với nhiều người, tôi yêu thơ và viết thơ từ rất sớm- hình như từ mười tuổi đã yêu thơ (40 năm làm thơ và đọc thơ, chép thơ hay của các nhà thơ vào sổ tay). Khi nhìn vào giá đựng sách thì góc thơ chiếm phần đa.