Dòng sông - dòng đời

Dòng sông, ai đó đã từng nói đó là sự hiện thân cho những trầm luân trôi nổi của cuộc đời mỗi con người: “Sông có khúc, người có lúc, bến bờ lúc trong, lúc đục, lúc bình yên, lúc nổi sóng…”. Có lẽ mỗi người lớn lên ai cũng có cho riêng mình một dòng sông kỷ niệm, đó là dòng sông với những buổi trưa hè nắng đổ lửa nhóm bạn tụm năm tụm bảy ngụp lặn thoả thuê trên dòng nước mát trong veo.