Kỷ niệm đời lính

Tôi nhập ngũ tháng 8 năm 1974, lính mới tò te nhé. Sau ba tháng huấn luyện được Trung đoàn cử đi học lớp y tá cùng với một người bạn. Trong lòng mừng nửa lo. Mừng là mình được đi học, còn lo là mình có hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không. Hơn nữa buồn là phải xa mọi người trong đơn vị.