Bồi dưỡng kiến thức xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan thông tấn, báo chí

Ngày 14/7/2022, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí năm 2022. Hội nghị diễn ra trong 1 ngày.