Hạt gạo quê

Vang cầm bát cơm vợ xới, đọc lẩm nhẩm câu ca dao: "Ai ơi bưng bát cơm đầy/Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần".