Cafe Chồn Cộng 84 khai trương chi nhánh mới và công bố dự án nhượng quyền thương hiệu

Sau nhiều năm hình thành và phát triển, thương hiệu Coffee Chồn Cộng 84 tiếp tục khai trương chi nhánh mới tại Đắk Lắk vào sáng ngày 02/07/2022. Buổi khai trương thu hút nhiều người đam mê cafe đến thưởng thức.