Tăng cường hợp tác giữa trường Đại học với Doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực

Xu hướng hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng trong những năm gần đây phát triển mạnh mẽ. Sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp được thực hiện trên nhiều lĩnh vực, trong đó có sự hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực.