Việt Nam diễn nghĩa – Tập I (Tiểu thuyết lịch sử) (Kỳ 7)

 Trân trọng giới thiệu tiếp tiểu thuyết lịch sử “Việt Nam diễn nghĩa” - Tập I của PGS TS Cao Văn Liên.