Thông tin bách khoa và việc đưa thông tin bách khoa vào từ điển giải thích tiếng Việt

Nhìn lại thực tế biên soạn từ điển tiếng Việt, có thể thấy một tình hình chung là thông tin bách khoa còn ít được các nhà biên soạn từ điển tiếng Việt chú ý.