Thơ Đặng Vương Hưng chạm đến trái tim người lính

Lý do tôi thích thơ của Đặng Vương Hưng vì nó rất gần gũi, thân thuộc với người chiến sĩ. Bởi anh cùng lăn lộn, sống chết với đồng đội mới có thể viết được những câu thơ "nói hộ tấm lòng" người lính nó mộc mạc, giản dị, xúc động và ám ảnh đến như thế.