Thường Tín (Hà Nội): Đánh giá và xếp hạng 14 sản phẩm OCOP năm 2023

Sau 4 năm triển khai, huyện Thường Tín (Hà Nội) đã có 166 sản phẩm được công nhận OCOP, trong đó có 150 sản phẩm đạt 4 sao và 16 sản phẩm đạt 3 sao.