Hà Giang: Phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi dịp cuối năm

Để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trong thời điểm chuyển mùa hiện nay, ngành thú y tỉnh Hà Giang đã tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi.