Tuyên Quang: Huyện Lâm Bình phát triển nghề nuôi trồng thủy sản bền vững

Phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương nằm trong lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang phong phú, nguồn nước ổn định, khí hậu phù hợp với điều kiện phát triển Thủy Sản với 3.500 ha mặt nước, huyện Lâm Bình khuyến khích bà con sử dụng diện tích nước mặt hồ sang phát triển thủy sản.