Hà Nội: Sắp diễn ra Hội thảo Định hướng và giải pháp phát triển Nông nghiệp Thông minh

Vào ngày 03/11/2021 tới đây, Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội phối hợp Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam cùng một số cơ quan tổ chức Hội thảo Định hướng và giải pháp phát triển Nông nghiệp Thông minh trên địa bàn TP. Hà Nội. Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.