Chủ động phương án tiêu thụ na Chi Lăng trong điều kiện dịch bệnh

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Lạng Sơn đã và đang chủ động triển khai đồng bộ và linh hoạt các giải pháp để hỗ trợ, đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ vụ na năm nay, góp phần nâng cao giá trị quả na trong thị trường nội địa và trên thị trường quốc tế.