Bưởi Diễn

Nguồn gốc của Bưởi Diễn là ở Đoan Hùng - Phú Thọ, nó cũng được trồng nhiều ở các huyện phía tây Hà Nội, chủ yếu trồng lấy quả ăn và chưng bày ngày tết.