Nam Định: Điểm sáng văn hóa nông thôn mới ở Yên Phong

Yên Phong Là đơn vị tiêu biểu của huyện Ý Yên (Nam Định) trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2015, NTM nâng cao, mô hình NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.