Du lịch Nông thôn động lực mới để phát triển làng nghề truyền thống trên địa bàn Hà Nội

Để rõ hơn về vấn đề này, Phóng viên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển có cuộc trao đổi của ông Nguyễn Văn Chí, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn Hà Nội.