Lễ động thổ, xây dựng tam quan và khánh thành Đại hùng Bảo điện Chùa Tùng Lâm  Diệc Cổ

Ngày 14 tháng 8 năm 2022 nhằm ngày 17 tháng 7 Nhâm dần, trong không khí trang nghiêm lễ khánh thành Đại hùng Bảo điện Chùa Diệc – Tùng Lâm Diệc Cổ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.