Kiên Giang: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo chuyển biến phát triển kinh tế - xã hội (Bài 2)

Cấp uỷ Đảng tỉnh Kiên Giang chú trọng xây dựng hình ảnh người đảng viên có phẩm chất đạo đức, uy tín, trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân.