Nghĩa Tiến không ngừng phát huy thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội

Những năm gần đây, kinh tế - xã hội ở xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An từng bước phát triển, tốc độ tăng trưởng luôn vượt mục tiêu đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.