Tấm gương sáng trong Dự án cấp CCCD trên địa bàn thị xã Kỳ Anh

Thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã miệt mài đêm ngày, dốc hết tinh thần và sức lực, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trong cao điểm.