Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường ven sông Tô Lịch

(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2043/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường ven sông Tô Lịch, đoạn đi qua địa bàn thị trấn Văn Điển, các xã Tam Hiệp, Thanh Liệt (huyện Thanh Trì).