Khánh Hòa: Để xứng danh Xứ trầm hương

Câu ca “Khánh Hòa là xứ trầm hương” từ lâu đã trở thành lời quảng bá ấn tượng về một sản vật đặc trưng của vùng đất này. Tuy vậy, trong quá trình phát triển, ngành Trầm hương Khánh Hòa mới chỉ dừng lại ở mức độ tạo ra sản phẩm thương mại mà chưa chú trọng yếu tố giá trị văn hóa.