Ký ức không quên

Thân tặng các bạn Lớp 7, trường Tân Lập, Đan Phượng.