Tập huấn, hướng dẫn người dân khu cách ly tập trung ở Bắc Giang tự test nhanh

Việc tập huấn, hướng dẫn này sẽ giúp các trường hợp F1 tại các khu cách ly tập trung chủ động tự lấy mẫu test nhanh cho nhau, mặt khác giúp giảm tải rất nhiều cho lực lượng ngành y tế.