Tương bần Triệu Sơn được người dùng tin tưởng và yêu thích

Ông Ngô Xuân Triệu, sinh năm 1942, hiện ông 81 tuổi và là chủ của cơ sở sản xuất gia truyền tương bần Triệu Sơn có địa chỉ tại 80 phố Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên.