Thuyền rớ- Nghề đặc trưng văn hoá sông nước

Trên sông nước Trường Giang (Quảng Nam) đã từng tồn tại nghề rớ thuyền, dân gian gọi tắt là thuyền rớ. Có thể nói đây là nghề sông nước truyền thống đặc trưng nhất. Bởi nghề rớ thuyền gắn gần như toàn bộ cuộc sống của ngư dân với sông nước.