Hà Tĩnh: Đặc sản nhút mít Hương Sơn

Vừa qua tỉnh Hà Tĩnh có 2 món ăn: mực nháy Vũng Áng và nhút mít Hương Sơn được công nhận là món ăn đặc sản của Việt Nam. Trong bài viết này tôi xin viết về" nhút mít Hương Sơn".