Kỷ niệm ngày nhập ngũ

Đúng ngày này của 50 năm về trước (18-12-1972 - 18-12-2022), chúng tôi gồm 53 thanh niên trai trẻ của huyện Thanh Miện (Hải Dương) lên đường nhập ngũ.