Trường Tiểu học Xuân Viên (Nghi Xuân - Hà Tĩnh): Nhiều thành tích đáng ghi nhận sau hơn 45 năm xây dựng và phát triển

Trường Tiểu học Xuân Viên được thành lập năm 1976. Đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2002, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2013 và công nhận lại sau 5 năm vào tháng 5 năm 2018.