Đồi Thông, Đầm Vạc Vĩnh Yên

Lâu lắm tôi mới về Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), nơi tôi có 5 năm học Đại học Kỹ thuật Quân sự. Nơi có những câu chuyện tình lãng mạn của học viên.