Màu tím yêu thương

Không biết từ khi nào, cứ nói đến sự thủy chung là người ta đưa ngay ra màu tím để minh họa. Trong thực tế có nhiều loài hoa màu tím: Dưới ruộng có hoa cà, trên bờ dậu có...