"Chung tay góp sức" ủng hộ CCB Phạm Hữu Thậm - Một người anh hùng bị lãng quên - Ra mắt sách Nhật ký "Lính chiền" !

CCB Phạm Hữu Thậm sinh năm 1945 tại Hải Dương, nhập ngũ 4/1968, đi “B” cùng năm, là lính của Sư đoàn 2, Quân khu 5 trong kháng chiến chống Mỹ.