Ngày vui đại thắng qua hồi ức của người cựu chiến binh đặc công

“Khi trên Đài phát thanh phát đi lời tuyên bố đầu hàng quân giải phóng của Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, chúng tôi đã vỡ òa trong sung sướng, không gì diễn tả hết cảm xúc lúc bấy giờ, thậm chí cả đêm hôm đó và ngày hôm sau quên ăn, quên ngủ, bởi tôi biết, từ giờ phút này đất nước đã thực sự hòa bình, mất mát, hy sinh không còn nữa…