Vĩnh biệt người kể chuyện Bác Ba Phi

Nhà văn Anh Động vừa ra đi sau bạo bệnh. Vĩnh biệt một người trọn lòng với văn hóa miền Tây và khơi dậy di sản Truyện kể Bác Ba Phi.