Người tiên phong quá trình thể nghiệm kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh

Ông Nguyễn Trung Phong (sinh năm 1929), quê ở làng Trung Phường, nay là xã Diễn Minh, Diễn Châu, Nghệ An. Là một con người hiền hậu và tài năng, có lẽ ông là nhà viết kịch giỏi nhất của Nghệ Tĩnh trong những tháng năm chống Pháp rồi đến chống Mỹ và cả giai đoạn sau khi thống nhất đất nước...