Thừa Thiên - Huế: Độc đáo Lễ hội Điện Huệ Nam

Ngày 4/4, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trung tâm Festival Huế phối hợp với Ban Bảo trợ Điện Huệ Nam tổ chức Lễ hội Điện Huệ Nam.