Lễ hội hoa ban - Thương hiệu văn hóa du lịch đặc trưng của Điện Biên

Lễ hội là dịp để tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống, quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và những tiềm năng du lịch của Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.