Chuyện thằng Tèo

Vì lợn đực nó được thêm hai quả cà và con trym còn lợn cái thì không có ạ.