Hà Nội: Việc cưới, tang điều chỉnh theo hướng văn minh, an toàn

Hiếu - hỷ là hai sự kiện quan trọng của đời người, nhưng trước diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch COVID-19, thực hiện việc cưới, tang đang được người dân Hà Nội tự giác điều chỉnh theo hướng văn minh, an toàn.