Phú Thọ: Hạ Hòa sáp nhập các cơ sở giáo dục hướng tới xây dựng nguồn lực phát triển giáo dục toàn diện

Hạ Hòa là huyện miền núi nằm ở Bắc phía Tây tỉnh Phú Thọ, cách trung tâm tỉnh lị 70 km với 20 đơn vị hành chính cấp xã. Những ngày đầu tháng 6 năm 2021, khi Huyện ủy, UBND huyện vừa lãnh đạo thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021-2026, toàn huyện đang phấn khởi tổ chức đánh giá, tổng kết công tác bầu cử, đón những ghi nhận nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân từ Tỉnh ủy Phú Thọ.