Phú Thọ: Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng khẳng định vị thế trong khu vực các tỉnh trung du miền núi phía Bắc

Sau bao nhiêu năm xây dựng và phát triến, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ luôn khảng định là một ngôi trường chất lượng có vị thế trong khu vực các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, kết quả được thể hiện ở các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế.