Phú Thọ: Phòng dịch Covid -19 có hiệu quả, quyết định ngày 5/9 khai giảng năm học mới

Trên cơ sở phòng chống dịch có hiệu quả, Phú Thọ quyết định đến ngày 5/9, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng năm học 2021-2022 diễn ra gọn nhẹ, thời gian tổ chức không quá 30 phút.