Chuyện gã hàng xóm

Viết nhân ngày Valentine. Qua bài viết này, gã hàng xóm của tôi muốn gửi đến bạn đọc như một lời tâm sự của hắn.