[Trực tiếp] Chương trình nghệ thuật đặc biệt Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam

[Trực tiếp] Chương trình nghệ thuật đặc biệt Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam