Tình bạn và những kỷ niệm

Khoảng cuối tháng 9 năm 1971; sau trận lụt lịch sử xảy ra ở miền Bắc; ông bưu tá xã bước thấp bước cao, quần sắn quá gối  vì đường làng vẫn còn ngập nước để chuyển cho tôi phong thư đựng giấy báo đỗ Đại học Tổng hợp.