Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị xử lý khách mời phát biểu xúc phạm báo chí tại buổi livestream của bà Phương Hằng

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) đề nghị ngành chức năng tỉnh Bình Dương xác minh, xử lý phát ngôn xúc phạm báo chí xảy ra tại buổi livestream tại khu du lịch Đại Nam.