Kiên Giang: NCT huyện Châu Thành phát huy tốt vai trò người cao tuổi

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Người cao tuổi huyện Châu Thành đã khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, góp phần xây dựng nông thôn mới.