Tết này, chúng con vẫn sẽ về bên mẹ

"Tết này các con đừng về"! Mẹ tôi run rẩy nói qua điện thoại. "Họ đến nhà vận động mẹ. Thôi mấy anh em cứ ăn Tết trong đó, mẹ ở một mình quen rồi, mấy ngày Tết cũng sẽ trôi qua nhanh thôi..." - Mẹ tôi như nghẹn đi vì nước mắt rồi cúp máy!