Nhà báo Trần Mạnh Thường - Người lần theo dấu chân Bác trên bốn châu lục

Hơn 60 năm về trước, một chàng trai trẻ rời quê hương Quảng Bình đến với Hà Nội, để rồi đặt chân tới một quốc gia xa lạ - CHDC Đức. Sau 5 năm học tập, nghiên cứu, khi trở về nước, Trần Mạnh Thường đã tích lũy được nhiều vốn quý về nghệ thuật nhiếp ảnh và trở thành nhà báo - nhà lý luận phê bình nhiếp ảnh Việt Nam.